Hizmet Sözleşmesi

MADDE 1 - TARAFLAR

1.1 YSN Medya (YSN Medya Ltd. Şti.)

1.2 YSN Medya'dan hizmet alan kişi yada kurum (Bundan sonra “Müşteri” olarak anılacaktır.)

MADDE 2 - KONU

İşbu sözleşmenin konusu, evdeneve.gen.tr alan adlı internet sitesi reklam alanlarında kendi reklamlarını yayınlamak isteyen ve müşteri taleplerini görmek üzere ücretli üye olmak isteyen şahıs ya da firmaların Nakliyat Platformu ile karşılıklı yükümlülüklerinin belirlenmesidir.

MADDE 3 - YSN MEDYA'NIN SORUMLULUKLARI

3.1. evdeneve.gen.tr sitesi içerisinde ve tamamen bu sitenin formatına/kurallarına bağlı kalarak, MÜŞTERİ 'ye ait reklam yayınlanması ve üyelik başlangıcının yapılması ile ilgili olarak teknik hizmet desteği verecektir. Nakliyat Platformu, işbu sözleşme kapsamında verilen hizmetin kesintisiz olarak sağlanabilmesi hususunda elinden gelen her türlü çabayı sarf edecektir. Ancak YSN Medya'nın elinden geleni yapmasına karşın önlenemeyen teknik arızalardan dolayı hizmetin sağlanamaması halinde MÜŞTERİ, Nakliyat Platformu'nu sorumlu tutmayacağını ve bir hak veya tazminat talep etmeyeceğini kabul ve taahhüt eder.

3.2. YSN Medya'nın sözleşme konusu hizmeti MÜŞTERİ 'ye sunma yükümlülüğü hizmetin satın alınması ile ilgili olarak MÜŞTERİ tarafından verilen kredi kartı limitinin hizmet bedelini karşılayacak düzeyde olması ve YSN Medya'nın işbu kredi kartı vasıtasıyla hizmet bedelini tahsil edebilmiş olması veya MÜŞTERİ tarafından sözleşme konusu hizmet bedelinin EFT veya banka havalesi suretiyle Nakliyat Platformu‘na ödenmiş olması şartına bağlıdır.

3.3. evdeneve.gen.tr sitesinin amacı, evden eve nakliyat sektöründe yer alan her türlü ürün ve hizmeti internet ortamındaki kullanıcıların faydasına sunmaktır. Gerek hizmetin arzı ve gerekse iletişim enstrümanları ve üyelerin girdileri yönünden YSN Medya'ya hiçbir sorumluluk yüklenemez. MÜŞTERİ ve kullanıcılar arasındaki hiçbir işlemde, YSN Medya'nın bizzat taraf olduğu özel anlaşmalar dışında, hukuki sorumluluk taşımaz.

MADDE 4 - MÜŞTERİ'NİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

4.1. MÜŞTERİ, YSN Medya'nın sahibi olduğu evdeneve.gen.tr internet sitesinde belirtilen hizmetlerden yararlanabilmesi hizmetin ücretini kredi kartı veya eft/havale suretiyle YSN Medya'ya ödemesi gerekmektedir.

4.2. MÜŞTERİ, satın almış olduğu hizmeti hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edecek şekilde, yasalara aykırı bir amaç için, başkalarının fikri ve telif haklarına tecavüz edecek şekilde kullanamaz. Ayrıca, MÜŞTERİ, başkalarının interneti kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı faaliyet ve işlerde bulunamaz. MÜŞTERİ, yukarıda belirtilen kısıtlamalara uymayı kabul ve taahhüt eder.

4.3. MÜŞTERİ, evdeneve.gen.tr adlı sitenin her hangi bir bilgisini, tasarımını, logosunu, bannerını varsa kendisine sunulan hizmeti üçüncü şahıslara vermemeyi kabul ve taahhüt edip aynı zamanda Fikir ve Sanat Eserleri Yasası, Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Türk Ticaret Kanunu, Patent Haklarının Korunması Hakkında Kanun, Türk Ceza Kanunu ve diğer mevzuat hükümlerine riayet etmeyi ve bunları ihlal etmemeyi kabul ve taahhüt eder. Aksi taktirde YSN Medya'nın bu yüzden kamu kurumlarına ve/veya üçüncü şahıslara ödemek zorunda kaldığı her türlü tazminat ve/veya idari/adli para cezaları için MÜŞTERİ 'ye rücu edilir.

4.4. MÜŞTERİ, diğer internet kullanıcılarının yazılımlarına ve verilerine izinsiz olarak ulaşmamayı veya bunları kullanmamayı kabul etmiştir. Aksi taktirde YSN Medya'nın bu yüzden kamu kurumlarına ve/veya üçüncü şahıslara ödemek zorunda kaldığı her türlü tazminat ve/veya idari/adli para cezaları için MÜŞTERİ 'ye rücu edilir.

4.5. MÜŞTERİ, Fikir ve Sanat Eserleri Yasası, Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Türk Ticaret Kanunu, Patent Haklarının Korunması Hakkında Kanun, Türk Ceza Kanunu ve diğer mevzuat hükümlerine riayet etmeyi ve bunları ihlal etmemeyi kabul ve taahhüt eder. Aksi taktirde YSN Medya'nın bu yüzden kamu kurumlarına ve/veya üçüncü şahıslara ödemek zorunda kaldığı her türlü tazminat ve/veya idari/adli para cezaları için MÜŞTERİ 'ye rücu edilir.

4.6. MÜŞTERİ, yayınlanacak reklamda belirtilen bilgi ve fotoğrafların doğru olduğunu, üçüncü kişi ve kuruluşları yanıltacak nitelikte herhangi bir hususa yer vermeyeceğini,yayınlanan görüş, düşünce, ifade ve resimlerin YSN Medya ile hiçbir ilgi ve bağlantısı olmadığını ve sadece kendisini bağlayacağını kabul ve taahhüt eder.

4.7. YSN Medya'nın her zaman, tek taraflı olarak MÜŞTERİ 'ye verilen hizmeti sürekli veya geçici olarak durdurma/iptal etme hakkı vardır. MÜŞTERİ iş bu tasarrufu peşinen kabul eder. Bu durumda YSN Medya'nın sorumluluğu, henüz MÜŞTERİ tarafından kullanılmamış olan hizmetin bedelinin iadesi ile sınırlıdır.

4.8. MÜŞTERİ, ücretlendirme ve kullanılan hizmetin hesabı konusunda YSN Medya kayıtlarının tek muteber kayıt olduğunu ve bu kayıtlara hiçbir şekilde itiraz etmemeyi kabul etmiştir.

4.9. YSN Medya, MÜŞTERİ verilerinin yetkisiz kişilerce okunmasından, MÜŞTERİ yazılım ve verilerine bu yolla gelebilecek herhangi bir zarardan dolayı sorumlu olmayacaktır. MÜŞTERİ bu hizmetin kullanılmasından dolayı uğrayabileceği hiçbir zararla ilgili olarak YSN Medya'dan herhangi bir tazminat talep etmemeyi peşinen kabul etmiştir.

4.10. Yukarıda sayılan maddelerden bir ya da bir kaçını ihlal eden MÜŞTERİ, işbu ihlal nedeniyle cezai ve hukuki olarak şahsen sorumludur. Ayrıca iş bu ihlal nedeniyle, olayın hukuk alanına intikal ettirilmesi halinde YSN Medya'nın MÜŞTERİ 'ye karşı işbu şartlara uyulmamasından dolayı tazminat hakkı saklı olacaktır.

4.11. YSN Medya, MÜŞTERİ 'nin sistemi işbu şartlara ve yasalara aykırı olarak kullandığını tespit ederse, MÜŞTERİ 'yi yetkili makamlara bildirmek hakkına sahiptir. Ayrıca benzer bir durumda YSN Medya işbu sözleşmede öngörülen tedbirleri de almak hakkına sahiptir.

4.12. MÜŞTERİ evdeneve.gen.tr adlı sitede yayınlamak istediği reklamı ( resim, logo, ilan, flaş v.b) kendi hazırlatmak zorundadır. Reklam hazırlatma hizmetini YSN Medya'dan istemesi durumunda hazırlama bedelinin kredi kartı, EFT veya banka havalesi suretiyle YSN Medya'ya ödenmiş olması şartına bağlıdır.

4.13. MÜŞTERİ, YSN Medya'nın reklam hizmetinden faydalandığı süre içinde evdeneve.gen.tr üyelik süresi sona ermesi durumunda üyelik süresini uzatmazsa yayında olan reklamı da evdeneve.gen.tr üyesi olmayan firmalar evdeneve.gen.tr sitesinde reklam veremez ilkesinden dolayı üyelik süresi sonunda yayından kaldırılır. Reklam veren firmalar veya şahıslar bu hükmü reklam başlangıç tarihinden itibaren kabul eder.

4.14. MÜŞTERİ, YSN Medya'nın hizmetlerinden faydalanmaya başladığı andan itibaren işbu sözleşmenin tüm hükümlerinin kendisi hakkında hüküm ifade edeceğini kabul eder.

Altın Üyeler

2008-2024 Evden Eve Nakliyat Platformu

Evden Eve Nakliyat Platformu 2008 yılından bu güne aralıksız hizmet veren ilk ve tek evden eve nakliyeci portalıdır.
Türkiye'nin neresinde olursanız olun, nereye taşınırsanız taşının, binin üzerindeki üyelerimiz evinizi istediğiniz yere taşıyacaktır.

Bu siteyi seveceğinizden hiç şüphemiz yok..